Witaj na MagazynDomowy.pl!

Materiały ściółkowe

Aby utrzymać żyzność gleby należy regularnie ją nawozić. Można to robić poprzez kompostowanie, rozkładanie obornika, uprawę nawozów zielonych, nawożenie. Warto również wykorzystać torf, korę, trociny, włókno kokosowe. Materiały te nie są zasobne w łatwo dostępne dla roślin składniki pokarmowe, jednak ich wpływ na właściwości fizyczne gleby decyduje o dużej przydatności tych substancji na użyźnienie gleby.

Kora

Jest tanim i powszechnie używanym materiałem do ściółkowania. Kora zawiera bardzo małe ilości dostępnych dla roślin składników pokarmowych, dlatego też jej użycie poprawia głównie właściwości fizyczne gleby. Świeżą korę należy wykorzystywać jedynie do ściółkowania, gdyż zawarte w niej garbniki hamują rozwój roślin. Rozłożenie kory w kilkucentymetrowej warstwie wpływa korzystnie na właściwości termiczne gleby, organicza parowanie wody i hamuje rozwój chwastów. Jeśli chcemy użyć jej do przekopania, to musi to być kora przekompostowana.

Torf

Cieszy się on największą popularnością. Torf jest obumarłą roślinnością terenów podmokłych, która w warunkach dużej wilgotności i przy ograniczonym dostępie powietrza nie uległa całkowitemu rozkładowi. Zmienne warunki środowiskowe towarzyszące powstawaniu torfowisk wywierały różny wpływ na obumarłe szczątki roślin. W wyniku takiego procesu rozróżniamy trzy rodzaje torfu: wysoki, niski, przejściowy. Różnią się one między sobą składem, stopniem rozkładu oraz właściwościami.

  • Torf wysoki ma postać bardzo słabo rozłozonych, brązowych włokien roślinnych. Charakteryzuje się duzymi mozliwościami magazynowania wody oraz możliwością wchłaniania i zatrzymywania związków mineralnych. Jego odczyn jest bardzo kwaśny - 2,8-4,0. Z racji niewielkiego stopnia rozkładu roślinności tworzącej ten torf jest on ubogi w składniki pokarmowe. Stosuje się w uprawie roślin kwaśnolubnych np. rododendrony, borówka wysoka, żurawina, wrzosy, thuje itp.

  • Torf niski jest barwy ciemnej i konsystencji przypominającej ziemię ogrodową. Posiada dobre zdolności magazynowania wody. Jego odczyn w zależności od miejsca pochodzenia może być kwaśny, obojetny lub zasadowy. Torf ten zawiera niewielkie ilości dostępnych dla roślin składników pokarmowych.

  • ** Torf przejściowy** - Charakteryzuje się właściwościami pośrednimi pomiędzy torfem niskim a wysokim. Jest niestety rzadko dostępny w sklepach ogrodniczych.

Torfu nie nalezy traktować jako nawozu dostarczającego roślinom składników odżywczych. stosuje się go głównie dla polepszenia właściwości fizycznych gleby. Nie powinno się go również używać jako ściółki, gdyż jest to jego marnotrastwo. Najlepszym sposobem jest przekopanie go razem z ziemią.

Trociny

Trociny powstałe przy obróbce drzew liściastych zawierają substancje hamujące rozwój roślin. Przed użyciem należy je przekompostować. Zabieg ten wpływa też korzystnie na poprawę właściwości nawozowych trocin. Trociny z drzew iglastych są wolne od od wpływających ujemnie na rośliny garbników i fenoli, dlatego też mogą być użyte w postaci świeżej. Trocin można używać do przekopania z ziemią, jak też jako materiału ściółkowego pod rośliny kwaśnolubne.

Włókno kokosowe

Jest to mało znany materiał w uprawie amatorskiej. Charakteryzuje się wyjątkowo trwałą strukturą oraz dobrymi właściwościami powietrzno-wodnymi. Użycie włókna kokosowego na glebach lekkich poprawia ich zdolności do magazynowania wody, z kolei na glebach mokrych korzystnie wpływa na ich napowietrzenie.

Dodatkowe nawożenie

Jeśli używamy kory i trocin do ściółkowania w postaci świeżej są one ubogie w azot i należy się liczyć z tym, iż mogą okresowo zubożeć glebę w ten makroskładnik. Jest to niekorzystne dla ściółkowanych roślin zjawisko, mogące powodować niedobór azotu. Aby temu zapobiec, należy na rozłożoną ściółkę rozsiać dodatkowo nawóz mineralny zawierający azot.

Do kompostu

Torf, kora, trociny i włókno kokosowe są cennym materiałem do pryzmy kompostowej. Mieszanie tych materiałów podczas układania pryzmy pozwala zachować odpowiednie napowietrzenie jej wnętrza i przyspiesza powstawanie kompostu.

Dodaj komentarz
Zadaj pytanie

Pytania

Eksperci i użytkownicy czekają aby odpowiedzieć.

Najpopularniejsze w Ogród

Ostatnio na MagazynDomowy.pl