Witaj na MagazynDomowy.pl!

Szkodliwość azbestu

W XX wieku był hitem budowlanym. Jadąc po kraju możemy zauważyć całe wsie, czy miasteczka pokryte płytami eternitowymi. Obecnie trwa program usuwania tego szkodliwego materiału, chociaż nie do końca jest on wykonywany bezpiecznie. Właściciel decydując się na usunięcie azbestu musi zgłosić to do nadzoru budowlanego, co związane jest z kosztami.

Azbest znany był już w starożytności. Jego włókna po wrzuceniu do ognia nie tylko, że się nie paliły, ale też stawały się czyste. Nazywany był lnem kamiennym, kamieniem bawełnianym i był wykorzystywany do wyrobu obrusów i chusteczek, które czyściło się w ogniu.

W naszych czasach oprócz pokryć dachowych i ścian, azbest znalazł zastosowanie przy produkcji rur kanalizacyjnych, w przemyśle samochodowym, w sprzęcie AGD, w produkcji lepików, pap, przewodów kominowych i wiele innych.

Ale niestety dzisiaj już wiemy, że jest on rakotwórczy. Azbest ma włóknistą budowę, która w stanie suchym łatwo ulega rozpyleniu. Włókna azbestu latami odkładają się w tkance płucnej, tworząc sztywny gorset. Powoduje to niedotlenienie, niedożywienie, a w efekcie niewydolność oddechową. Wdychając azbest narażeni jesteśmy na raka żołądka, krtani, nerek, jelit, trzustki, jajników, płuc, oskrzeli, opłucnej.

Rak płuc może dopiero ujawnić się po 30 latach. Jest on uznawany za chorobę zawodową u osób, które wykonywały pracę narażoną na kontakt z azbestem. Azbestoza (pylica azbestowa) to również typowa choroba zawodowa ludzi, którzy pracowali przy wydobyciu azbestu. Rozwija się ona wolno, co najmniej 10 lat od kontaktu i prowadzi do niewydolności oddechowej.

Rak płucnej zwany międzybłoniakiem charakteryzuje się bardzo wysoką śmiertelnością. Objawia się trudnością oddechową, kaszlem, bólem w klatce piersiowej, wysiękiem do płuc. Mogą one pojawić się po 30, a nawet 40 latach od kontaktu z azbestem. Na międzybłoniaka mogą zapadać osoby, które nie tylko były narażone na wdychanie azbestu w pracy, ale również te, które przebywały na terenie do którego został użyty np. utwardzano nim boiska, podwórka, drogi.

Pod koniec XX wieku ze względu na wzrost zachorowań wywołanych azbestem, jego stosowanie i produkcja zostały zabronione. Usuwaniem azbestu miały się zająć specjalne ekipy. Gruz ten musi być odpowiednio usuwany i niszczony. Właściciele budynków są zobowiązani do sukcesywnego demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych. Każdą taką pracę należy zgłosić do odpowiedniego urzędu.

Bardzo duża liczba naszych domów (dachów i elewacji) wykonana jest z azbestu kilkadziesiąt lat temu. A rozpad azbestu następuje po 20-50 latach od jego wyprodukowania. Jeśli uszkodzona jest pojedyncza płyta eternitowa, to nie ma większego zagrożenia, gdyż można ją pokryć farbą. Dużo większe zagrożenie stanowią spękane, wyszczerbione, czy nawet porzucone płyty. Jesteśmy wówczas narażeni na wdychanie włókien azbestowych nawet nieświadomie. Prawdziwe zagrożenie stanowi beztroskie zdejmowanie, łamanie, rozbijanie czy cięcie płyt przy usuwaniu np. z dachu. Chcąc ograniczyć pylenie włókien możemy polewać je wodą.

Najlepiej gdyby właściciele domów, którzy chcą pozbyć się tego niebezpiecznego materiału szukali pomocy w gminie, gdyż niektóre dofinansowują usuwanie i utylizację azbestu.

Dodaj komentarz Komentarze (1)

 • Zgłoś nadużycie
  gość (Gość), 5 października 2011, 10:56

  Masz firmę chcesz usuwać azbest ?

  Właściciele nieruchomości mają coraz większy problem z zalegającym u nich azbestem.
  Przepisy nakazują dokonywanie inwentaryzacji i oceny a także przeprowadzanie pomiarów powietrza praktycznie co roku. Dlatego coraz więcej zarządców tych budynków postanawia go jak najszybciej usunąć.
  Firma, która chce usuwać azbest z obiektów musi mieć zatwierdzony program gospodarki odpadami i posiadać stosowną decyzję z urzędu marszałkowskiego właściwego do głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto pracodawca i pracownicy muszą przejść specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpiecznego usuwanie azbestu i posiadać stosowne zaświadczenia. Należy także pamiętać, ze pracownicy muszą też posiadać zaświadczenia lekarskie o przeciwwskazaniu do wykonywani pracy na stanowisku dekarza, gdzie występuje zagrożenie utraty zdrowia wywołane emisją azbestu do środowiska pracy.
  Trzeba też pamiętać, że trzeba spełnić wynikający z przepisów BHP obowiązek sporządzenia oceny ryzyka zawodowego. Pracownicy muszą potwierdzić na piśmie, że zapoznali się z ryzykiem zawodowym a pracodawca musi pamiętać aby go aktualizować i przeprowadzać pomiary w środowisku pracy pracowników.
  Na pracodawcy spoczywa także obowiązek rejestracji czynników rakotwórczych i mutagennych do czego azbest kwalifikuje się zupełnie.
  Przed przystąpieniem do pracy inwestor lub upoważniona osoba zgłasza do nadzoru budowlanego minimum miesiąc przed zamiar przeprowadzenia usuwania azbestu z podaniem daty rozpoczęcia i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością.
  Pracodawca opracowuje BIOZ oraz instrukcje bezpiecznego usuwania azbestu i przystępuje dopiero do usuwania w wyznaczonym terminie jeżeli nadzór budowlany nie wnosił sprzeciwu. Po ułożeniu i zabezpieczeniu poprzez owinięcie go folią bądź zacementowaniu w przypadku azbestu miękkiego oraz oznakowaniu można przekazać go przekazać specjalistycznej firmie transportowej zajmującej się transportem odpadów niebezpiecznych z oznakowanym samochodem (ADR) i kodem odpadów 9 z kierowcą z uprawnieniami albo też samemu po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Starostwa Powiatowego na transport odpadów niebezpiecznych zawieść go na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Dodaj komentarz
Zadaj pytanie

Pytania

Eksperci i użytkownicy czekają aby odpowiedzieć.

Najpopularniejsze w Dom

Ostatnio na MagazynDomowy.pl